Khoảng giá: Từ đến

Cho thuê Chính chủ
35,000,000 VNĐ

3 tháng ago

Cho thuê Ký gửi
10,000,000 VNĐ/tháng

Chiều ngang: 8.5m | Diện tích: 578 m2

Đất ở

Nhà Đất Bà Rịa

11 tháng ago

10,000,000 VNĐ/tháng

Chiều ngang: 8.5m | Diện tích: 578 m2

Đất ở

11 tháng ago